HUKUMAT QARORLARI

  1. “Sayyohlik tashkilotlari faoliyatini tashkil etishni takomillashtirish to‘g‘risida” 1998 yil 8 avgust, 346-son
  2. “O‘zbekistonda turizm sohasi uchun kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”, 1999 yil 2 iyul, 324-son.
  3. “O‘zbekiston Respublikasida mehmonxona biznesi va xalqaro turizmni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”, 2002 yil 2 sentyabr, 310-son
  4. “Xususiy tadbirkorlar yuridik shaxs tashkil etmasdan shug‘ullanishi mumkin bo‘lgan faoliyat turlari ro‘yxatini tasdiqlash to‘g‘risida”, 2011 yil 7 yanvar, 6-son
  5. “Sayyohlik operatorlari va mehmonxona xizmatlarini sertifikatlashtirish tartibi to’g’risidagi nizomni tasdiqlash to’g’risida” 05.06.2017 y., 355-son