QONUNLAR

  1. “Turizm to’g’risida” gi O’zbekiston Respublikasi Qonuni
  2. “Mahsulot va xizmatlarni sertifikatlashtirish to’g’risida” gi O’zbekiston Respublikasi Qonuni
  3. “Jismoniy shaxslar va yuridik shaxslarning murojaatlari to’g’risida” gi O’zbekiston Respublikasi Qonuni