QONUNLAR

  1. «Turizm to’g’risida» gi O’zbekiston Respublikasi Qonuni
  2. «Mahsulot va xizmatlarni sertifikatlashtirish to’g’risida» gi O’zbekiston Respublikasi Qonuni
  3. «Jismoniy shaxslar va yuridik shaxslarning murojaatlari to’g’risida» gi O’zbekiston Respublikasi Qonuni