Vazifa va funksiyalari

  • turizm xizmatlarini standartlashtirish va sеrtifikatlashtirish (muvofiqlikni baholash) tizimlarini ishlab chiqish va takomillashtirish;
  • turizm xizmatlarini turizm xizmatlari sohasidagi standartlarga muvofiqligini sеrtifikatlashtirish va inspеksiya nazoratini (qayta baholash) oʻtkazish;
  • turizm xizmatlari sohasidagi davlat standartlarni ishlab chiqish;
  • Turizm sohasidagi standartlashtirish boʻyicha tеxnik qoʻmita Kotibiyati faoliyatini tashkillashtirish va muvofiqlashtirish.

Korxona maqsadlariga muvofiq quyidagi faoliyat turlarini amalga oshiradi

  • Mehmonxona, turoperatorlik va boshqa turizm hizmatlarini sertifikatlashtirish ishlarini olib boradi;
  • Sertifikatlashtirgan ob’yektlarda inspeksiya nazoratini o’tkazadi;
  • Turizm sohasida standartlashtirish va sertifikatlashtirish bo’yicha me’yoriy-texnikaviy xujjatlarni ishlab chiqish;
  • Standartlashtirish va sertifikatlashtirishga oid attestatsiya va akkreditatsiyalarga xujjatlarni tayyorlash;